Chương trình thiện nguyện lần thứ 35

Event

GIÓ XUÂN LÊN SÓC

Đem ngọn Gió Yêu Thương đến với gần 600 hộ gia đình đồng bào Stieng – Xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước vào ngày 17/01/2020 – 19/01/2020.