Dạy học

Đến với các em ở cao nguyên

“Cho một nhận mười, mình lời quá.
Bình yên một thoáng, giữa đất trời.
Nếu ở đây hoài, chắc giàu lắm,
Vì chẳng còn gì, ngoài niềm vui.”
.
“Nắng trên con đường đất đỏ. Quanh co, quanh co.
Hàng thông xanh thơm ngát, bầu trời xanh trong lành.
Và khoảng sân nhỏ, cuối con đường.”

Trích FB. Nguyễn Thiện Thảo