Gói bánh chưng

Hình ảnh tiêu biểu qua các chuyến nhóm đã thực hiện tại nhiều nơi. Hoạt động gói bánh chưng gây quỹ hoặc là gửi tặng bà con ở vùng xa xôi hẻo lánh dưới sự ủng hộ của các Ân nhân và các bạn thiện nguyện viên trong suốt hành trình.