Tham gia cùng chúng tôi

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nhóm Gió Yêu Thương

Liên hệ:
Đào Thanh Tùng
Số điện thoại: 0933 110 492

Tài khoản Gió Yêu Thương:
Phạm Ngọc Thuỳ Trâm
Số tài khoản: 0071 0009 24464 tại Vietcombank – CN Sài Gòn

Facebook:
http://fb.com/gioyeuthuong1402