Quần áo cũ

Sau khi đã được các Ân nhân ủng hộ, các bạn thiện nguyện chia nhau chở về kho, giặt và xếp cẩn thận, tất cả được đem đến những nơi cần đến