Sửa chữa nhà

Có những ngôi nhà không đủ để che mưa …và thế là các thành viên nhóm Gió không quản ngại khó khăn cứ vậy mà từng căn nhà được gia cố thêm những tấm bạt che mưa gió.