Trò chơi

Tổ chức các trò chơi đem niềm vui đến với các em: vừa vui, vừa nhận quà từ các Ân nhân.